Pro Kuusamo ry pähkinänkuoressa

Kuva: Keijo Lehtimäki

Pro Kuusamo on vuonna 2013 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen. Kuusamo tulee säilyttää luonto- ja matkailukuntana sekä ylläpitää ja edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville.

Yhdistyksemme perustaja ja kunniapuheenjohtaja, luontovalokuvaaja Hannu Hautala toteaakin: ”Kuusamon vihreässä kullassa ja valkoisissa tuntureissa on tulevaisuutemme.”

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa 
 • osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä tekee tai teettää selvityksiä
 • järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, retkiä ja vastaavia tapahtumia
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa

Pro Kuusamo ry:n jäsenmäärä on 1.155 (30.9.2021)

Yhdistyksen hallitus kaudella 2021–22:

Jokke Kämäräinen, Kuusamo, puh. joht.        Varajäsen Tina Lehmuskoski, Espoo

Juha Korhonen, Kuusamo, vpj.                          Varajäsen Jussi Saarinen, Kuusamo

Miia Porkkala, Espoo                                           Varajäsen Heli Maaninka, Kuusamo

Henrik Riipinen, Kuusamo                                  Varajäsen Tuomi-Tuulia Ervasti, Lyngen/Norja

Juha Kujala, Kuusamo                                         Varajäsen Marko Kilpivaara, Kuusamo

Tarja Leinonen-Viinikka, Kuusamo

Arto Naukkarinen, Helsinki                                Varajäsen Pekka Paalanne, Helsinki

Eero Henttu, Oulu                                                Varajäsen Marja Salokangas, Helsinki 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Jouni Hakola, p. 040 1490002, prokuusamo@prokuusamo.fi.

Yhdistys on kerännyt toiminta-aikanaan jäsenmaksutuloja ja vastaanottanut lahjoituksia n. 200 000 €, jolla se on pystynyt toteuttamaan tavoitteidensa mukaista toimintaa.

Pro Kuusamon toiminta 2013–2021

Yleisötilaisuudet

 • 27.8.2013 Miten Kuusamo menestyy tulevaisuudessakin Luontokaupunkina? Elinkeinoilta. Juontajana emeritus päätoimittaja Seppo Salminen.
 • 3.10.2013 Kaivosilta, juontajana toimittaja Reetta Räty.
 • 29.1.2014 Kuusamon imago ja elinkeinot, juontajana toimittaja Reetta Räty.
 • 21.1.2015 Metsän mahdollisuudet -kutsutilaisuus eri elinkeinojen välisen yhteistyön kehittämiseksi.
 • 18.8.2015 Yleiskaavan kommenttiseminaari, juontajana toimittaja Reetta Räty. 
 • 30.4.2016 Paikallisten toimijoiden vaikuttamiskeinot kaivosten lupamenettelyissä.
 • 20.6.2018 Yleisötilaisuus Kuusamon Myllyllä, eri elinkeinojen edustajien paneeli.
 • 13.11.2019 Kunnan vaikutusmahdollisuudet. 
 • 3.12.2019 Maan- ja kiinteistönomistajien oikeudet.
 • 27.1.2021 Elinkeinojen ilta – uusi normaali on Kuusamolle mahdollisuus, juontajana Reetta Räty.

Osallistumiset ja taustavaikuttaminen

 • Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelma 2013–2014
 • Yleiskaavan laadinnan seuranta
 • Asiantuntijatilaisuus Juomasuon kaivoksen taloudellisesta feasibilystä Kuusamon kaupunginvaltuutetuille 3/2018, Kari Heiskanen, emeritus professori rikastustekniikka, Aalto yliopisto
 • Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen kaivoslain uudistamiseen sekä kaivoslakityöryhmän että kuulemisten kautta

Asiantuntijalausuntoja ja seminaarialustuksia seuraavilta tahoilta:

 • Kari Heiskanen, emeritus professori, rikastustieteet, Aalto-yliopisto
 • Pekka Kauppila, filosofian tohtori, Oulun yliopisto, Naturpolis Oy
 • Raija Komppula, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Asko Suikkanen, emeritus professori, Lapin yliopisto
 • Anniina Oksanen, OTM tutkija, Lapin yliopisto
 • Mika Mankinen, tekninen johtaja, Kuusamon kaupunki
 • Tuomo Hänninen, kaupunginhallituksen pj., Kuusamon kaupunki
 • Elisa Kangasaho, projektipäällikkö, Naturpolis Oy
 • Riitta Yrjänheikki, Sweco Oy
 • Kimmo Vähäjylkkä, Sweco Oy
 • Maunu Kilpivaara, Kuusamon metsänhoitoyhdistys
 • Markku Ekdahl, MTK Pohjois-Suomi
 • Jouko Käkelä, MTK Kuusamo
 • Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, MTK 
 • Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys
 • Miia Porkkala, toimitusjohtaja, Rukakeskus Oy
 • Juha Korhonen, toimitusjohtaja, Kuusamon Kala Oy
 • Maria Planting, sijoittaja, loma-asukas
 • Esa Heikkilä, hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon Osuusmeijeri
 • Marjo Määttä, toimitusjohtaja, LSJ Group Oy
 • Kari Miettunen, business controller, Pölkky Oyj
 • Susanna Wähä, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
 • Jyri Hietala, metsäekonomisti, PTT
 • Ismo Pölönen, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry
 • Terho Liikamaa, ryhmäpäällikkö, Tukes
 • Juho Rahkonen, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy
 • Timo Lappi, toimitusjohtaja, Mara Ry
 • Esa Tommila, ympäristöneuvos
 • Matti Hovi, puistonjohtaja, Metsähallitus
 • Hanna Herkkola, Ramboll Oy
 • Ilpo Mäkinen, Dragon Mining Oy

Muut toimintatavat:

 • Pro Kuusamon Uutiset- liitteenä Koillismaan Uutiset -lehdessä, viisi numeroa
 • Mielipidekirjoituksia Koillissanomat, Koillismaan Uutiset, Kaleva
 • Julkistamisia ja haastatteluavustamisia asiantuntijalausujien osalta, Koillissanomat
 • Valtuustoryhmien tapaamisia, ministeritapaamisia, professoritapaamisia
 • Lausunnot, muistutukset, valitukset kts. alla
 • Asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien muistutusten ja mielipiteiden laatimisen avustaminen

Yhteistyö:

 • Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys Ry, Mara Ry, Äkäslompolon kyläyhdistys ry, Lapin Matkailuelinkeinojen liitto, Paliskuntain yhdistys

Muistutukset, valitukset, lausunnot, mielipiteet

(Tukes, TEM, YM, Ely, Hallinto-oikeus, Korkein hallinto-oikeus, Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta)

 1. 1.3.2013 Muistio Kuusamon kultakaivoshankkeen oikeudellisista edellytyksistä
 2. Juha Sario, Asianajaja OTL, Sakari Niemelä, Asianajaja, Jorma Jantunen, Senior Advisor, Erkki Peltonen, DI, Jukka Matinvesi, TKT
 3. 7.5.2013, Näkökohtia Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristövaikutusten kansainvälisistä ulottuvuuksista
 4.  Sakari Niemelä, Asianajaja, Juha Sario, Asianajaja, Jorma Jantunen, Senior Advisor
 5. 7.5.2013 Muistio. Kaivoshankkeet Kuusamon ja sen naapurikuntien alueella
 6. 5.3.2014 Yhteenveto kaivostoimintaa ja matkailua koskevista tutkimuksista
 7. Laatija Mara, Jouni Vihmo (
 8. 10.3.2014 Lausunto Dragon Mining Oy:n Kuusamon kultakaivoksen YVA-selostuksesta
 9. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 10. 28.4.2014 Mielipide Tukesin kuulutuksen johdosta koskien Juomasuon, Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiireille asetettavia määräyksiä ja em. kaivospiireille asetettavia vakuuksia
 11. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 12. laatijat Sakari Niemelä, Asianajaja, Juha Sario, Asianajaja, Jorma Jantunen, Senior Advisor
 13. 21.5.2014 Vastaus TEM kyselyyn koskien osallistumisen kehittämistä kaivoksen kaavoitus- ja lupaprosesseissa. Laadittu yhdessä Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen kanssa.
 14. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 15. 30.7.2014 Valitus Tukesin päätöksistä, jotka koskevat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavia määräyksiä kaivospiireissä Juomasuo, Meurastuksenaho, Sivakkaharju
 16. Asianajaja Sakari Niemelä
 17. 18.1.2016 Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kaivoslain mukaisesti annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä.
 18. 10.9.2018 Tukes hallintopakkohakemus Koskien Latitude 66 Cobalt Oy;n kairauksia Kuusamon Juomasuon kaivospiirialueella ja ympäristössä
 19. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 20. 1.4.2019 Lausunto: Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi, TEM:lle lausunto. Lausunto laadittu yhdessä Lapin Matkailuelinkeinon liiton kanssa.
 21. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 22. 13.6.2019 Alustavia näkökulmia KHO päätöksestä KHO:2019:67, Kuusamon strateginen yleiskaava, EI JULKINEN
 23. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 24. 30.10.2019 Näkökohtia maankäyttö- ja rakennuslain ja kaivoslain uudistamiseen matkailutoimialan kannalta, YM. Yhteistyössä Lapin matkailuelinkeinojen liitto.
 25. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 26. 1.11.2019 Muistutus Tukes Hangaslammen malminetsintälupa
 27. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 28. 13.11.2019 Vetoomus Yhdyskuntatekniikan lautakunnalle, Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen ja Rukakeskus Oy:n nimissä
 29. 16.4.2020 Näkemyksiä Kaivoslain uudistamistyöryhmälle, Kaivoslaki kuulemisen tilaisuus. Yhteistyössä Äkäslompolon Kyläyhdistys, Lapin Matkailuelinkeinojen liitto.
 30. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 31. 25.9.2020 Valitus Tukes päätöksestä 27.8.2020 malminetsintälupa Hangaslammelle
 32. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 33. 30.12.2020 Kommentti tutkimusteemaan ”Kestävän talouden Suomi”, Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana. TEM /Kaivoslakityöryhmälle yhdessä Äkäslompolon Kyläyhdistyksen ja Lapin Matkailuelinkeinoliiton kanssa.
 34. 7.2.2021 Vastaukset Intressivertailuselvityksen kyselyyn yhdessä Paliskuntain liiton, Ylläksen Kyläyhdistyksen sekä Lapin matkailuelinkeinoliiton kanssa
 35. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 36. 14.5.2021 Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Tukes lausuntoon (Hangaslammen malminetsintälupa)
 37. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 38. 11.5.2021 Muistutus Tukesille Kaivospiiriä koskevasta kuulemiskirjasta (Juomasuo). Yhdessä Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen kanssa.
 39. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy

19.10.2021

luontoon perustuvat elinkeinot, luontopääkaupunki

Pro Kuusamo ry, Y-tunnus 2555066-6,  prokuusamo@prokuusamo.fi