Skip to main content

Kuusamon hyvät menestysreseptit

10.5.2024

Kuusamon kaupungin toimintaa ohjaa nyt hiljattain hyväksytty uusi strategia. Se syntyi laajasti kuusamolaisia kuulemalla. Monella meistä oli mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä pohjalta ja mihin suuntaan kaupunkia koskevia päätöksiä tulevaisuudessa tehdään. Ilmankos strategia tuntui heti hyvältä ja omalta! Lämmin kiitos kaikille strategian rakentamiseen osallistuneille ja valtuustolle sen vahvistamisesta.

On hienoa huomata, että uskomme edelleen Kuusamon menestyksen löytyvän luonnosta. Menestysreseptin ajatuksena on, että tulevat sukupolvet saavat kanssamme samat mahdollisuudet elää, tehdä työtä, yrittää ja nauttia puhtaan luonnon tarjoamista elämyksistä kansallispuistojen kainalossa. Nyt kirjoitettu Kuusamon menestysresepti on hieno jatkumo kunnanvaltuuston 125-vuotiskokouksessaan vahvistamalle Kuusamon ympäristöjulistukselle!

Meidän Kuusamolaisten lisäksi strategia huomioi valtavan tärkeän voimavaran: kaikki ne Kuusamolle sydämensä menettäneet lukemattomat ihmiset, joiden koti on muualla. Kulunut kesä osoitti, että heitä on paljon. Kuusamolla on ainakin miljoona uutta ystävää, joissa on monia mahdollisuuksia. Etätyö ja monipaikkaisuuden ajattelu tuovat mahdollisuuden lisätä alueen hyvinvointia, kasvattaa väkilukua ja houkutella työvoimaa. Kaikki voittavat sitten, kun Kuusamo on yli 25 000:n luontoa rakastavan asukkaan kotipaikka.

Seitsemän vuotta sitten Pro Kuusamon tarkoitus kirjattiin seuraavasti: ”Yhdistyksen tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen. Pro Kuusamo ry haluaa säilyttää Kuusamon luonto- ja matkailukuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä ja työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville.”

Vuosia sitten tehty kirjaus tuntuu edelleen pätevältä. Olemme vahvasti luonnonvaroja kestävästi hyödyntävien paikallisten elinkeinojen puolella. Tulevaisuuden Kuusamo tarvitsee menestyäkseen olemassa olevien yritysten kehittymistä: maa- ja metsätaloutta, matkailua, poronhoitoa, kalataloutta, elintarviketuotantoa ja rakentamista.

Tarvitaan myös uusia yrityksiä, innovaatioita ja teollisia työpaikkoja. Mekin toivotamme tervetulleiksi teollisuuteen kuten bio- ja kiertotalouteen sekä puhtaan energian tuottamiseen liittyvät hankkeet, kun niitä toteutetaan luonto ja myös muut elinkeinot huomioiden.

Kuusamon menestysreseptit antavat myös Pro Kuusamolle erinomaiset eväät tukea Kuusamon kaupunkia sen matkalla kohti kasvavaa, viihdyttävää, kuuluisaa ja omavaraista Kuusamoa. Tehdään tulevaisuuden valinnat hyvin suunnitelleen, vastuullisesti, luontoa säästäen ja toisiamme arvostaen. Niin että voimme jälkipolville ylpeinä sanoa, että me sen teimme.