Skip to main content

Pro Kuusamon juhlaseminaarin lehtiartikkelit

10.5.2024

Pro Kuusamon juhlaseminaarissa keskusteltiin Kuusamon luonnon tärkeydestä ja ainutlaatuisuudesta nyt ja tulevaisuudessa.

“Ankkamallin sisään ei tule kaivosta”

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Heikkilä lausui kaupungin ja oman kantansa Pro Kuusamon juhlaseminaarissa
Lue juttu Kuusamon seudusta https://www.kuusamonseutu.fi/artikkeli/ankkamallin-sisaan-ei-tule-kaivosta-kaupunginvaltuuston-puheenjohtaja-matti-heikkila-lausui-kaup

”Jos ha­lu­taan välttyä Tal­vi­vaa­ran kal­tai­sil­ta ta­pah­tu­mil­ta tu­le­vai­suu­des­sa, täytyy kai­vos­toi­min­taa kos­ke­van lain­sää­dän­nön muut­tua”

– Hannele Pokka vaati juh­la­pu­hees­saan muu­tos­ta ym­pä­ris­tö­la­kiin Pro Kuu­sa­mon juh­la­se­mi­naa­ris­sa
Lue Koillissanomien uutinen https://www.koillissanomat.fi/jos-halutaan-valttya-talvivaaran-kaltaisilta-tapah/5611997