Skip to main content

Pysyvä kaivosuhka on jarru paikalliselle elinvoimalle

10.5.2024

EMX Finland Oy:n varaus "Kitka"

”Pidämme täysin kestämättömänä tilannetta, jossa kaivosuhka näyttää muodostuvan pysyväksi olotilaksi”, sanoo Kuusamon luontoarvoja puolustavan Pro Kuusamo ry:n puheenjohtaja Jokke Kämäräinen. Uusimpana toimijana kanadalaisomisteinen EMX Finland on jättänyt Tukesille varauksen Kitkajärvien, Kuontijärven ja Ruka-Valtavaaran väliselle yli 8000 hehtaarin alueelle.

”Kuusamon luonto kansallispuistoineen kärsisi vakavasti kaivostoiminnasta. Seurausvaikutukset iskisivät puhtaaseen luontoon perustuvien elinkeinojen ja tuotteiden maineeseen, kysyntään ja työpaikkoihin. Kuusamon kiinnostavuus asuinpaikkana heikkenisi. Kysynnän väheneminen johtaisi Kuusamon palvelujen ja työpaikkojen laskukierteeseen”, toteaa Kämäräinen.

’Se mitä kasvava ja menestyvä Kuusamo tarvitsee, on vakaat olosuhteet niin asukkaille kuin yrityksille. ”Yritysten tulee voida ennakoida tulevaisuutta, jotta ne uskaltavat investoida. Sama koskee asukkaita, toimeentuloa on oltava pitkäaikaisesti, jotta paikkakuntaan voidaan sitoutua ja asuntolainoja lyhentää”, naulaa Kämäräinen.

Kuusamon kaupunginvaltuusto teki 2016 päätöksen kaivosvapaasta vyöhykkeestä, eli ns. Ankan alueesta​​, äänin 39–4. Kaavamerkintä kaatui KHO:ssa 2019, koska se oli liian yksipuolisesti kohdistettu kaivostoiminnan kieltämiseen. Kaivoslain 46§ kuitenkin toteaa jopa, että malminetsintälupaakaan ei tule myöntää alueelle, jos kunta vastustaa luvan myöntämistä. ”Kaupungin tulisi nyt ryhtyä töihin toteuttaakseen tahtotilansa. Muutoin kaivosuhalle ei tule koskaan loppua”, ennakoi Kämäräinen.

”Kuusamon elinvoiman kasvuedellytykset ovat luontoarvojen tunnistamisessa, lisäämisessä ja kestävässä hyödyntämisessä. EMX:n, Sun Mirrorin ja Latituden kaltaiset yhtiöt eivät edes ole aitoja malminetsintä- tai kaivosyhtiöitä, vaan pyrkivät vain rahastamaan oikeuksien arvonnousulla. Tämä on luettavissa yritysten kotisivuiltakin”, toteaa Kämäräinen.

Pro Kuusamon ry:n vuosikokouksessa 16.6. yhdistyksen hallitukseen valittiin uusina henkilöinä Kari Miettunen Kuusamosta ja Meeri Koutaniemi Helsingistä, vanhoina jatkavat Jokke Kämäräinen (pj.), Juha Korhonen (vpj.) ja Juha Kujala Kuusamosta, Miia Porkkala Espoosta, Arto Naukkarinen Kauniaisista ja Eero Henttu Oulusta. Varajäseniksi valittiin Jalmari Oikarainen Kuusamosta uutena sekä entisinä Tarja Leinonen-Viinikka, Henrik Riipinen ja Jussi Saarinen Kuusamosta, Pekka Paalanne ja Marja Salokangas Helsingistä, Tina Lehmuskoski Espoosta sekä Tuomi-Tuulia Ervasti Lyngenistä.