Skip to main content

Yhteisvalitus Ankan alueen malminetsintäluvista

10.5.2024

Pro Kuusamo jätti 29.12.2022 yhdessä kolmen muun toimijan kanssa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen Tukesin kuudesta samanaikaisesti tekemästä malminetsintälupapäätöksestä (Ollinsuo 2, Rintajärvi 1, Rintajärvi 2, Säynäjävaara, Isosomeronhauta 1 ja Peurasuo). Lupa-alueista kaksi – Ollinsuo 2 ja Säynäjävaara – sijaitsevat Kuusamon kaupungin linjaamalla kaivosvapaalla vyöhykkeellä.

Valituksen vaatimukset kohdistuvat Tukesin lupakäsittelyssä lukuisiin virheellisyyksiin  ja vajavaisuuksiin lakien soveltamisessa. 

Erityisesti valituksessa kiinnitetään huomiota siihen, että malminetsinnän aiheuttamien ympäristöhaittojen käsittelyssä on hyväksytty useita hakijan antamia tietoja niitä kyseenalaistamatta. Malminetsintätoimenpiteiden vaikutusta mm. pohjavesiin ja luonnosuojelualueille kulkeutuviin pintavesiin ei ole selvitetty varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Valituksessa viitataan GTK:n mittaustuloksiin, joiden perusteella malminetsintäkairaukset vuotavat haitallisesti ympäristöönsä.

Samalla tavalla malminetsinnän aiheuttamat meluhaitat on hyväksytty hakijan ilmoittamien tietojen perusteella, jotka voidaan hyvällä syyllä kyseenalaistaa.