Skip to main content

Pro Kuusamo ry pähkinänkuoressa

10.5.2024
Kuva: Keijo Lehtimäki

Pro Kuusamo on vuonna 2013 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen. Kuusamo tulee säilyttää luonto- ja matkailukuntana sekä ylläpitää ja edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville.

Yhdistyksemme perustaja ja kunniapuheenjohtaja, luontovalokuvaaja Hannu Hautala toteaakin: ”Kuusamon vihreässä kullassa ja valkoisissa tuntureissa on tulevaisuutemme.”

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa 
 • osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä tekee tai teettää selvityksiä
 • järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, retkiä ja vastaavia tapahtumia
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa

Pro Kuusamo ry:n jäsenmäärä on 1.130 (14.3.2024)

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Jouni Hakola, p. 040 1490002, prokuusamo@prokuusamo.fi.

Yhdistys on kerännyt toiminta-aikanaan jäsenmaksutuloja ja vastaanottanut lahjoituksia n. 200 000 €, jolla se on pystynyt toteuttamaan tavoitteidensa mukaista toimintaa.

Pro Kuusamon toiminta 2013–2021

Yleisötilaisuudet

 • 27.8.2013 Miten Kuusamo menestyy tulevaisuudessakin Luontokaupunkina? Elinkeinoilta. Juontajana emeritus päätoimittaja Seppo Salminen.
 • 3.10.2013 Kaivosilta, juontajana toimittaja Reetta Räty.
 • 29.1.2014 Kuusamon imago ja elinkeinot, juontajana toimittaja Reetta Räty.
 • 21.1.2015 Metsän mahdollisuudet -kutsutilaisuus eri elinkeinojen välisen yhteistyön kehittämiseksi.
 • 18.8.2015 Yleiskaavan kommenttiseminaari, juontajana toimittaja Reetta Räty. 
 • 30.4.2016 Paikallisten toimijoiden vaikuttamiskeinot kaivosten lupamenettelyissä.
 • 20.6.2018 Yleisötilaisuus Kuusamon Myllyllä, eri elinkeinojen edustajien paneeli.
 • 13.11.2019 Kunnan vaikutusmahdollisuudet. 
 • 3.12.2019 Maan- ja kiinteistönomistajien oikeudet.
 • 27.1.2021 Elinkeinojen ilta – uusi normaali on Kuusamolle mahdollisuus, juontajana Reetta Räty.
 • 8.6.2023 Luonnostaan elävä Kuusamo – 10-vuotisjuhlaseminaari päättäjille ja jäsenille.

Osallistumiset ja taustavaikuttaminen

 • Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelma 2013–2014
 • Yleiskaavan laadinnan seuranta
 • Asiantuntijatilaisuus Juomasuon kaivoksen taloudellisesta feasibilystä Kuusamon kaupunginvaltuutetuille 3/2018, Kari Heiskanen, emeritus professori rikastustekniikka, Aalto yliopisto
 • Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen kaivoslain uudistamiseen sekä kaivoslakityöryhmän että kuulemisten kautta

Asiantuntijalausuntoja ja seminaarialustuksia seuraavilta tahoilta

 • Kari Heiskanen, emeritus professori, rikastustieteet, Aalto-yliopisto
 • Pekka Kauppila, filosofian tohtori, Oulun yliopisto, Naturpolis Oy
 • Raija Komppula, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Asko Suikkanen, emeritus professori, Lapin yliopisto
 • Anniina Oksanen, OTM tutkija, Lapin yliopisto
 • Mika Mankinen, tekninen johtaja, Kuusamon kaupunki
 • Tuomo Hänninen, kaupunginhallituksen pj., Kuusamon kaupunki
 • Elisa Kangasaho, projektipäällikkö, Naturpolis Oy
 • Riitta Yrjänheikki, Sweco Oy
 • Kimmo Vähäjylkkä, Sweco Oy
 • Maunu Kilpivaara, Kuusamon metsänhoitoyhdistys
 • Markku Ekdahl, MTK Pohjois-Suomi
 • Jouko Käkelä, MTK Kuusamo
 • Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, MTK 
 • Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys
 • Miia Porkkala, toimitusjohtaja, Rukakeskus Oy
 • Juha Korhonen, toimitusjohtaja, Kuusamon Kala Oy
 • Maria Planting, sijoittaja, loma-asukas
 • Esa Heikkilä, hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon Osuusmeijeri
 • Marjo Määttä, toimitusjohtaja, LSJ Group Oy
 • Kari Miettunen, business controller, Pölkky Oyj
 • Susanna Wähä, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
 • Jyri Hietala, metsäekonomisti, PTT
 • Ismo Pölönen, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry
 • Terho Liikamaa, ryhmäpäällikkö, Tukes
 • Juho Rahkonen, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy
 • Timo Lappi, toimitusjohtaja, Mara Ry
 • Esa Tommila, ympäristöneuvos
 • Matti Hovi, puistonjohtaja, Metsähallitus
 • Hanna Herkkola, Ramboll Oy
 • Ilpo Mäkinen, Dragon Mining Oy
 • Hannele Pokka, oik.tri., ympäristövastuun työelämäprofessori, Helsingin Yliopisto
 • Matti Heikkilä, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kuusamo

Muut toimintatavat

 • Pro Kuusamon Uutiset- liitteenä Koillismaan Uutiset -lehdessä, kuusi numeroa
 • Pro Kuusamo 10-vuotta julkaisu v. 2023 Koillissanomien liitteenä
 • Mielipidekirjoituksia Koillissanomat, Koillismaan Uutiset, Kaleva
 • Julkistamisia ja haastatteluavustamisia asiantuntijalausujien osalta, Koillissanomat
 • Valtuustoryhmien tapaamisia, ministeritapaamisia, professoritapaamisia
 • Lausunnot, muistutukset, valitukset kts. alla
 • Asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien muistutusten ja mielipiteiden laatimisen avustaminen

Yhteistyö

 • Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Mara Ry, Äkäslompolon kyläyhdistys ry, Lapin Matkailuelinkeinojen liitto, Paliskuntain yhdistys, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Kitkan Viisaat ry.

Muistutukset, valitukset, lausunnot, mielipiteet

(Tukes, TEM, YM, Ely, Hallinto-oikeus, Korkein hallinto-oikeus, Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta)

 1. 1.3.2013 Muistio Kuusamon kultakaivoshankkeen oikeudellisista edellytyksistäJuha Sario, Asianajaja OTL, Sakari Niemelä, Asianajaja, Jorma Jantunen, Senior Advisor, Erkki Peltonen, DI, Jukka Matinvesi, TKT
 2. 7.5.2013, Näkökohtia Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristövaikutusten kansainvälisistä ulottuvuuksista, Sakari Niemelä, Asianajaja, Juha Sario, Asianajaja, Jorma Jantunen, Senior Advisor
 3. 7.5.2013 Muistio. Kaivoshankkeet Kuusamon ja sen naapurikuntien alueella
 4. 5.3.2014 Yhteenveto kaivostoimintaa ja matkailua koskevista tutkimuksista, Laatija Mara, Jouni Vihmo
 5. 10.3.2014 Lausunto Dragon Mining Oy:n Kuusamon kultakaivoksen YVA-selostuksesta, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 6. 28.4.2014 Mielipide Tukesin kuulutuksen johdosta koskien Juomasuon, Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiireille asetettavia määräyksiä ja em. kaivospiireille asetettavia vakuuksia, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy, laatijat Sakari Niemelä, Asianajaja, Juha Sario, Asianajaja, Jorma Jantunen, Senior Advisor
 7. 21.5.2014 Vastaus TEM kyselyyn koskien osallistumisen kehittämistä kaivoksen kaavoitus- ja lupaprosesseissa. Laadittu yhdessä Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen kanssa., Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 8. 30.7.2014 Valitus Tukesin päätöksistä, jotka koskevat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavia määräyksiä kaivospiireissä Juomasuo, Meurastuksenaho, Sivakkaharju, Asianajaja Sakari Niemelä
 9. 18.1.2016 Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kaivoslain mukaisesti annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä.
 10. 10.9.2018 Tukes hallintopakkohakemus Koskien Latitude 66 Cobalt Oy;n kairauksia Kuusamon Juomasuon kaivospiirialueella ja ympäristössä, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 11. 1.4.2019 Lausunto: Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi, TEM:lle lausunto. Lausunto laadittu yhdessä Lapin Matkailuelinkeinon liiton kanssa., Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 12. 13.6.2019 Alustavia näkökulmia KHO päätöksestä KHO:2019:67, Kuusamon strateginen yleiskaava, EI JULKINEN, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 13. 30.10.2019 Näkökohtia maankäyttö- ja rakennuslain ja kaivoslain uudistamiseen matkailutoimialan kannalta, YM. Yhteistyössä Lapin matkailuelinkeinojen liitto., Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 14. 1.11.2019 Muistutus Tukes Hangaslammen malminetsintälupa, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 15. 13.11.2019 Vetoomus Yhdyskuntatekniikan lautakunnalle, Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen ja Rukakeskus Oy:n nimissä
 16. 16.4.2020 Näkemyksiä Kaivoslain uudistamistyöryhmälle, Kaivoslaki kuulemisen tilaisuus. Yhteistyössä Äkäslompolon Kyläyhdistys, Lapin Matkailuelinkeinojen liitto., Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 17. 25.9.2020 Valitus Tukes päätöksestä 27.8.2020 malminetsintälupa Hangaslammelle, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 18. 30.12.2020 Kommentti tutkimusteemaan ”Kestävän talouden Suomi”, Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana. TEM /Kaivoslakityöryhmälle yhdessä Äkäslompolon Kyläyhdistyksen ja Lapin Matkailuelinkeinoliiton kanssa.
 19. 7.2.2021 Vastaukset Intressivertailuselvityksen kyselyyn yhdessä Paliskuntain liiton, Ylläksen Kyläyhdistyksen sekä Lapin matkailuelinkeinoliiton kanssa, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 20. 11.5.2021 Muistutus Tukesille Kaivospiiriä koskevasta kuulemiskirjasta (Juomasuo). Yhdessä Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen kanssa. Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 21. 14.5.2021 Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Tukes lausuntoon (Hangaslammen malminetsintälupa), Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 22. 10.4.2022 Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen ehdotukseksi kaivoslain muuttamiseksi
 23. 1.6.2022 Muistutukset Tukesin kuulemiseen malminetsintälupahakemuksista Rintajärvi 1, Rintajärvi 2, Isosomeronhauta 1, Peurasuo, Ollinsuo 2 ja Säynäjävaara, joista kaksi viimeksimainttua ”Ankan alueella”, Sakari Niemelä, Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
 24. 26.10.2022 Lausunto Eduskunnan Talousvaliokunnan pyynnöstä kaivoslakiesitykseen.
 25. 29.12.2022 Hallintovalitus yhdessä kolmen muun yhdistyksen kanssa Tukesin 22.11.2022  tekemästä kuudesta malminetsintälupapäätöksestä (Ollinsuo 2 ym.) 
 26. 16.2.2023 Muistutus kolmeen malminetsintälupa-alueen kuulutukseen Oulankajoen valuma-alueella.
 27. 28.4.2023 Hallintovalitus yhdessä muiden yhdistysten kanssa 14 malminetsintäluvasta Kitka-Oulanka -vesistöalueella. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 27.6. jättää 12  valitusta tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus kumosi 22.9. HO:n päätöksen ja palautti valitukset takaisin käsiteltäväksi.
 28. 4.7.2023 Osallistuminen CRMA/EU-lausuntoon.
 29. 21.2.2024 Mielipide seitsemään malminetsintälupahakemukseen Kitka-Oulanka-valuma-alueella, joista Petäjäselkä sijaitsee ”Ankan alueella”.
 30. 27.2.2024 Täydennys hallinto-oikeudelle  Juomasuon jatkoluvasta.

14.3.2024