Skip to main content

Kaivoslakiesityksessä perustavaa laatua oleva ristiriita

10.5.2024

Hallituksen kaivoslakiesityksessa on perustavaa laatua oleva ristiriita. Uuden kaivoslakiesityksen 48§ toteaa, että kaivoslupaa ei voida myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa ”huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia taikka heikentää merkittävästi paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja”. Lupaviranomaisen päätöksenteosta puuttuu kuitenkin kaivostoiminnan taloudellisten vaikutusten arviointi.

Yhdistys viittaa lausunnossaan käytännön havaintoihin Kuusamon keskeisellä matkailualueella sijaitsevasta Juomasuon kaivospiiristä. Tukesin päätöksellä kaivospiirille on myönnetty jo neljä kertaa jatkolupa, viimeksi tänä vuonna. Tämä siitäkin huolimatta, että Juomasuon ainoa Ympäristövaikutusten arviointi hylättiin jo vuonna 2014, vahvasti puutteellisena. Nykyisellä toimijalla ei ole edes suunnitelmia Ympäristövaikutusten arvioinnin tekemisestä.

Pro Kuusamon mielestä kaivoslakia tulee korjata siten, että ympäristölupa integroidaan kaivoslupaan, ja kaivoshankkeen taloudellisten hyötyjen ja haittojen arviointi eli ns. intressivertailu on elimellinen osa kaivolupaharkintaa.

Kaivostoiminnan edut ovat globaaleja. Kaivostoiminnan haitat ovat kuitenkin aina paikallisia. Pro Kuusamon mielestä kaivoshankkeita tulee voida toteuttaa vain silloin kun niistä on suomalaisille enemmän hyötyä kuin haittaa.

Eduskunnan talousvaliokunnalle 27.10.2022 jättämämme lausunto kokonaisuudessaan:

https://drive.google.com/file/d/1zfvYsAIEHZZZ3aF4QZgc530Th–kWZ-r/view?usp=share_link