Skip to main content

Kuusamolaisten kysymys poliittisille päättäjille

10.5.2024

Kaivosyhtiöt ovat etsineet malmia Rukatunturin, Valtavaaran, Kitkajärvien ja Oulangan kansallispuiston ympäristöstä jo vuodesta 1982. Alue on maisemallisesti ja toiminnallisesti keskeistä Kuusamon ja Koillismaan luontopääomaa. Kuusamon kaupunginvaltuusto päätti äänin 39 – 4 vuonna 2017 laatimassaan strategisessa yleiskaavassa osoittaa alue luontomatkailun ja muiden luontopohjaisten elinkeinojen käyttöön, jolle ei tule perustaa kaivoksia. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan tällainen yhtä elinkeinoa estävä kaavamääräys ei ollut kuitenkaan hyväksyttävissä.

Tukes on 27.8. hyväksynyt malminetsintäluvan Oulangan ja Paanajärven kansallispuistoihin laskevan Kitkajoen yläjuoksulle Hangaslampi 1 -nimiselle 1366 hehtaarin kokoiselle alueelle.

Nykyisen lainsäädännön mukaan kaivostoimintaa ja sitä edeltävää malminetsintää on lähes mahdotonta estää paikallisten asukkaiden, elinkeinojen, kunnan ja matkailijoiden tahdolla. Uuden kaivoslain tavoitteiksi on asetettu muun muassa kaivosten paikallisen hyväksyttävyyden ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.Tuoreesta lakiesitysluonnoksesta puuttuu kuitenkin täysin tehokkaat keinot vaikutusalueelle aiheutuvien haittojen huomioon ottamiseen.

Pro Kuusamo ry toimii Kuusamon puhtaan luonnon ja siihen perustuvien elinkeinojen säilymisen puolesta. Siksi kysymme nyt päättäjiltä:

Onko mielestänne oikein, että laki sallii malminetsinnän aiheuttaa tällaiselle alueelle kaivosuhan jopa kymmenien vuosien ajaksi? Miten uudistaisitte kaivoslakia, jotta laki ei vaarantaisi, vaan turvaisi alueen luonnon monimuotoisuuden ja siihen perustuvien elinkeinojen harjoittamisen?

Pro Kuusamo ry
Hannu Hautala puheenjohtaja
Jokke Kämäräinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot:
Jouni Hakola toiminnanjohtaja
p. 040 149 0002
www.prokuusamo.fi

Vastaukset:  prokuusamo@prokuusamo.fi

jakelu: eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja puoluesihteerit, Kuusamon kaupunginvaltuutetut, Kuusamon kaupunginjohtaja, Kuusamon ympäristöteknisen lautakunnan puheenjohtaja