Skip to main content

Vahvojen kuninkaiden aika

10.5.2024

Kaivosteollisuus on tähän päivään asti elänyt kuin keskiaikainen feodaaliherra. Kaivosyhtiöt ovat lain voimalla saaneet tutkia ja kaivaa mieluisiaan läänityksiä. Eikä pelkästään etuoikeutta kaivaa, vaan myös täyden omistusoikeuden kallioperän rikkauksiin. Kuninkaat ja tsaarit soivat samaan tapaan suosikeilleen aatelisarvoja ja maita – ja siinä ohessa päätösvallan asukkaiden elämästä.

Kaivoslaki nyt -kansalaisaloitteen ja lukuisien kansalaisryhmien vaatimuksesta kaivoslain uusiminen päätyi hallitusohjelmaan. Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistetty lainvalmistelu vaikuttaa varsin nykyaikaiselta ja avoimelta. Sen vaiheita voi seurata vaikkapa netissä tem.fi-sivuilta. Valmistelutyöryhmä on kuunnellut paitsi elinkeinoja, sidosryhmiä ja asiantuntijoita, myös kansalaisjärjestöjä kuten Pro Kuusamoa. Eduskuntaan lakialoitteen tulisi päätyä vuoden lopussa. On syytä odottaa, että lainvalmistelussa näkyy laajojen kansalaispiirien näkemykset, vaikka kaivosteollisuus lobbaakin kulisseissa vahvasti.

Kaivosala on ryhtynyt myös näkyvään kampanjaan etuoikeuksiensa säilyttämiseksi. Mediassa näemme lähes päivittäin uutisia kaivosten, metallin ja metalliteollisuuden tarpeellisuudesta ja siunauksellisuudesta maamme taloudelle ja työllisyydelle. Alan huoli on pääosin turhaa. Kukaan ei ole lopettamassa kaivosteollisuutta. Vain elinkeinon säätely on syytä päivittää tämän päivän tasolle.

Kansalaisista on jo kauan sitten tullut tasavertaisia: saamme valita asuinpaikkamme ja elinkeinomme. Silti kaivostoiminnalla on yhä etuoikeus jyrätä vaikutusalueensa asukkaiden ja muiden paikkasidonnaisten elinkeinonharjoittajien olot ja tulevaisuudennäkymät. Ympäristön ja luonnon turmeleminen on monin tavoin estetty laeilla. Kuitenkin kaivostoiminta aiheuttaa viranomaisille ja kansalaisille paljon työtä ja rahan menoa niiden yrittäessä estää vahinkoja.

Kuningasvallan aikaan kävi silloin tällöin niin, että aateliston edut kasvoivat liian suuriksi ja olivat vahingoksi maalle. Silloin vahvat kuninkaat uskalsivat leikata saavutettuja etuoikeuksia ja palauttivat maan jälleen kestävälle tielle. Kaivoslain uudistamisessa on viime kädessä kyse samasta.